round image on layout top

PREUSTROJ ZADARSKE ŽUPANIJE 7 općina, Zadar jedini grad, Novalja sa cjelovitim Pagom!

22. veljače 2016. by urednik divider image

Umjesto sadašnjih 6 gradova i 28 općina, Zadarska županija imala bi samo jedan grad – Grad Zadar i 7 općina. Do takvog smo rješenja došli jednostavnim spajanjem postojećih općina koje međusobno čine logičnu teritorijalnu i administrativnu cjelinu. Rezultat bi trebao biti veća učinkovitost, značajniji proračuni i znatno manji administrativni aparat nego sada.

Grad Zadar bi prema našem prijedlogu obuhvaćao uz postojeća naselja Babindub, Crno, Kožino, Petrčane i postojeće zadarske otoke (Brgulje, Ist, Mali Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž i Zapuntel) još i Bibinje, Poličnik, Briševo, Dračevac Ninski, Lovinac, Murvicu, Rupalj, Suhovare, Visočane, Smoković, Zemunik Donji i Gornji.

Općina Nin obuhvaćala bi Nin, Vir, Lozice, Torove, Grbe, Ninske Stanove, Poljica-Brig, Zaton, Žeravu, Privlaku, Poljica, Vrsi, Ražanac, Joviće, Krnezu, Ljubač, Ljubačke Stanove, Podvršje, Radovin, i Rtinu.

Općina Biograd na moru obuhvaćala bi: Biograd, Sukošan, Debeljak, Glavicu, Goricu, Galovac, Donje i Gornje Raštane, Sveti Filip i Jakov, Sveti Petar, Turanj, Sikovo, Pakoštane, Drage, Vranu, Vrgadu, Pašman, Banj, Dobropoljanu, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman, Ždrelac i Tkon.

Općina Ugljan-Dugi Otok obuhvaćala bi Preko, Kali, Lukoran, Ošljak, Poljanu, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćicu, Ugljan, Kukljicu, Sali, Božavu, Brbinj, Dragove, Luku, Savar, Soline, Veli Rat, Verunić, Zaglav, Zverinac i Žman.

Općina Pag obuhvaćala bi čitavi otok u čijem bi se sastavu osim sadašnjeg grada Paga našla i Novalja, Stara Novalja, Jakišnica i Lun (sada u Ličko-senjskoj županiji) te još: Bošana, Dinjiška, Gorica, Košljun, Miškovci, Smokvica, Stara Vasa, Šimuni, Vlašići, Vrčići, Kolan, Kolanski Gajac, Mandre i Povljana.

Općina Benkovac obuhvaća bi naselja: Benkovac, Benkovačko Selo, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Bulić, Dobra Voda, Donje Biljane, Donje Ceranje, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Tinjske, Medviđa, Miranje, Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji, Podgrađe, Podlug, Popovići, Pristeg, Prović, Radošinovci, Raštević, Rodaljice, Smilčić, Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad, Zapužane, Lišane ostrovičke, Dobropoljci, Ostrovica, Stankovci, Banjevci, Bila Vlaka, Budak, Crljenik, Morpolača, Stankovci, Velim, Škabrnja, Prkos, Polača, Donja i Gornja Jagodnja i Kakma.

Općina Obrovac obuhvaća bi naselja: Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Zelengrad, Karin, Posedarje, Grgurice, Islam Latinski, Podgradina, Posedarje, Slivnica, Vinjerac, Ždrilo, Jasenice, Rovanjska, Novigrad, Paljuv, Pridraga, Starigrad, Seline i Tribanj.

Općina Gračac obuhvaćala bi naselja: Gračac, Begluci, Brotnja, Bruvno, Cerovac, Dabašnica, Deringaj, Drenovac Osredački, Duboki Dol, Dugopolje, Glogovo, Grab, Gubavčevo Polje, Kaldrma, Kijani, Kom, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Mazin, Nadvrelo, Neteka, Omsica, Osredci, Otrić, Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Rudopolje Bruvanjsko, Srb, Suvaja, Tiškovac Lički, Tomingaj, Velika Popina, Vučipolje, Zaklopac, Zrmanja i Zrmanja Vrelo.

ŽUPAN STIPE ZRILIĆ: NAMA NIJE U INTERESU DA SE MIJENJA SADAŠNJA ŽUPANIJA!

Nigdje se u sjedištu Zadarske županije ne može dobiti podatak – koliki su proračuni gradova i općina na zadarskom području?
– Mi se tim ne bavimo, morate te podatke potražiti u općinama i gradovima, to je njihova stvar – kazali su nam kratko u Zadarskoj županiji činjenicu oko koje bi se odmah trebalo dobro zamisliti. Uputili su nas i na Hrvatsku zajednicu županija koji su upravo objavili (lakonske) rezultate najnovijeg istraživanja koji govore o tome kako većina građana smatra da smanjivanje broja županija ne bi trebala biti prva mjera za uštedu na državnoj razini.
Na području Zadarske županije postoji 6 gradova: Zadar, Biograd, Benkovac, Obrovac, Nin i Pag, te čak 28 općina: Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi i Zemunik Donji. Postoje neke procjene da proračuni gradova i općina u Zadarskoj županiji dosežu oko milijardu kuna, ali se samo na plaće i ostale materijalne troškove poslovanja gradova, općina i županije potroši pola toga iznosa – oko pola milijarde kuna. U Općini Lišane primjerice 2015. godine većina proračuna otišla je na te troškove, a drugima su pak blokade sjele na ionaklo mršave proračune kao što je Općina Galovac u kojoj je zbog „starih grijeha“ bivše općinske vlasti Fina blokirala općinski proračun od 1,5 milijun kuna ovrhom od skoro milijun kuna i to uglavnom za kamate nastale zbog dugotrajnosti sudskih postupaka koje je u konačnici Općina Galovac izgubila. Izgledi za opstanak nakon podmirenja iznosa dugova za ovu su općinu gotovo nepostojeći.
I brojne su otočne općine u problemima: Tkon, Pašman, Sali, Kukljica, Preko, Povljana, Kolan… uglavnom sve imaju tanke proračune, a u nekima su, poput Kolana ili Ražanca, proračuni, a time i vlast, pali, bilo zbog malomišćansko-političkih razmirica ili jednostavno zbog izostanka razvojne vizije i financijskih mogućnosti, pravih projekata, ulagača, neravnomjernog utroška sredstava…
Dok neki gradovi poput Benkovca ili općine Gračac obuhvaćaju i do 40 naselja, mnoge se općine (Bibinje, Vrsi, Privlaka, Galovac, Kali, Kukljica, Povljana…) odnose samo na sebe same, pa pojedine djeluju kao malo veći mjesni odbori, a ne kao općine ili čak gradovi. Gradovi i općine u Zadarskoj županiji, rascjepkani i usitnjeni, svaki sa svojim proračunom, uredima, vozilima i faksevima, žive svoje živote dalje od županije, a i države, i nitko se njima zapravo ne bavi, osim same sa sobom. Rezultati su isti takvi: životarenje i ovisnost o (državnim) dotacijama koje su ukidanjem nekih poreznih davanja godinama sve manje, pa i općine sve tanje „posluju“.
Realno gledajući, osim Zadra svi ostali gradovi zaslužuju imati tek status općina koje bi obuhvaćale teritorijalno pripadajuća naselja – sadašnje općine, dok bi otoke bilo najlogičnije organizirati kroz cjelovite općine jer ovako rascjepkani kroz usitnjene jedinice lokalne samouprave djeluju kao spomenici sami sebi. No to nije lako izvesti kada se zna da u općinama u Hrvatskoj radi skoro tri tisuće ljudi pa bi svaka takva racionalizacija prouzročila dodatne (političke) potrese, a ne treba zaboraviti niti da stranke svoju biračku (i izbornu) bazu temelje na postojećem lokalnom teritorijalnom ustroju. I lokalnim uhljebljenjima.
Skupština Zadarske županije donijela je svojevremeno jednoglasnu deklaraciju o tome da želi zadržati postojeći teritorijalno-upravni ustroj u odnosu na položaj hrvatskih županija, sa Zadrom kao sjedištem zadarske županije-regije. O tome se zadarski župan Stipe Zrilić javno očitovao:
– Nama nije u interesu da se mijenja sadašnja županija, pa čak niti proširuje na područje Šibenika ili Like. Ali to je stav političke volje na razini Sabora, a mi smo svoj stav ovdje rekli: želimo pod svaku cijenu da Zadar bude sjedište županije i da mi time imamo svoju regionalnu jedinicu. Što se tiče općina, sve one trebaju imati priliku za svoj regionalni razvoj. I ta podjela na gradove i općine donijela je koristi ljudima koji žive na tom području. Mislim da bi za promjene na toj lokalnoj razini trebalo napraviti dobru i kvalitetnu analizu i vidjeti što nam ona donosi. Treba dati priliku i onima koji nemaju fiskalne i gospodarske prilike da dignu svoj razvoj na veću razinu. Ako ih se ukine, tamo ljudi ostaju bez prilike i tu ulazimo u probleme. Nadležnosti treba podijeliti i svakome za njegove poslove dati fiskalne kapacitete da riješava svoje probleme. Postoje područja koja su slabije gospodarski i fiskalno razvijena i treba naći model kako rješavati razvoj i na tim područjima. Što se tiče samog modela samouprave, na razini EU ona je uvedena kao standard i demokratsko načelo. Sama veličina lokalnih jedinica nije nigdje propisana niti postoji općeprihvaćeni model. Ovaj naš model postoji 20 godina i treba ga dobro analizirati. Za ono što je loše, treba ponuditi neka nova rješenja.

Zadarski.hr/ZDanasMARKO PUPIĆ-BAKRAČ...

Povodom koncesije nad lukom Gaženica, županijski vijećnik AM, Marko...

read more

MARJANA BOTIĆ Dan je...

Povodom Dana Županije, iz Kluba vijećnika Akcije mladih i Mosta, kažu da...

read more

MARKO PUPIĆ BAKRAČ...

Povodom izjava ravnatelja Lučke uprave Zadar vezano uz koncesiju luke...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr