round image on layout top

MARKO PUPIĆ BAKRAČ O SLUČAJU “RANJ” Po prvi puta će se Kalmeti i njegovoj kamarili obiti o glavu njihove prljave rabote sa izbornim prevarama!

11. travnja 2016. by urednik divider image

Gradski vijećnik Marko Pupić Bakrač poslao je priopćenje medijima a vezano za slučaj Dragana Ranja. 

Priopćenje kao i ostalu pripadajuću dokumentaciju sa slikama objavljujemo u cijelosti:

Baveći se izbornom prevarom na izborima za vijeće mjesnog odbora Brodarica došao sam do podataka koji ukazuju na niz protuzakonitih radnji o kojima sam izvijestio nadležne institucije.

Naime svi mi u Petrićima znamo da Dragan Ranj već duže vremena ne živi u tom kvartu te se nije imao pravo kandidirati za vijeće mjesnog odbora Brodarica na izborima održanim 16.studenog 2014 godine. U Zakonu o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) čl.61 st.3 stoji da za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Nakon pribavljanja i pregleda relevantne dokumentacije ustanovio sam da Vjekoslava i Dragan Ranj protuzakonito koriste kao zaštićeni najmoprimci stan u vlasništvu RH na adresi Put Nina 57 B iako već 15-ak godina žive u vlastitoj kući na adresi Željka Markovića 41 A, Zadar, naselje Novi Bokanjac.
Iz zemljišno knjižnog izvatka koji sam priložio jasno proizlazi da predmet datira još iz 2002 godine kada je Vjekoslava Ranj bila nosilac kredita za objekt na Novom Bokanjcu. Dakle Ugovor između Grada Zadra i Vjekoslave Ranj 2006 godine o najmu stana od 76 m2 za 179 kuna i 43 lipe koji obitelji Ranj priznaje status zaštićenog najmoprimca nije imao zakonsku podlogu . U to vrijeme je već obitelj Ranj preselila u vlastitu kuću a Zakon o najmu stanova ( NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) čl.31 st.2 jasno propisuje da pravo na zaštićenu najamninu nema najmoprimac koji ima useljivu kuću ili stan.
Grad Zadar 2011 godine predmetni stan predaje u vlasništvo Republike Hrvatske . Vjekoslava i Dragan Ranj iste su godine kako bi zameli tragove o vlasništvu kuće i sačuvali status zaštićenih najmoprimaca darovnim ugovorom pravo vlasništva nad kućom prenose na sina Andru.

Dok Zadar vrvi potrebitim obiteljima lošeg imovinskog stanja bez krova nad glavom Vjekoslava i Dragan Ranj iako imaju vlastitu kuću na dva kata površine cca 350 m2 ( slike u prilogu) godinama bez zakonske osnove koriste stanarsko pravo za stan u Petrićima.

Ovaj slučaj samo je jedan od brojnih koji zorno pokazuje na što su sve spremni u HDZ-u kako bi osigurali većinu u demokratski izabranim tijelima, njihovo nakaradno poimanje demokracije.

U svakom zlu i neko dobro. Zahvaljujući slučaju Dragana Ranja u MO Brodarica izašle su na vidjelo skrivene makinacije i modus operandi Kalmete & comp. Na čistac je istjerana i lija Renata Sabljar Dračevac. Tijek događanja nakon izbora za MO nepobitno je pokazao da je Dragan Ranj postupao uz znanje i blagoslov Renate Sabljar Dračevac. Iako ga je Gradski odbor SDP-a izbacio iz stranke Renata ga je zadržala u klubu vijećnika SDP-a Županijske skupštine gdje se javlja za riječ i govori u ime kluba. Ti Renatini postupci kao i hvalospjevi na račun rada Renate Peroš neupitno pokazuju tko će u prikladnom momentu nastaviti niz Peroš, Grgurević, Rašković…, ukoliko u SDP-u budu dovoljno ludi da to dopuste.

Na dopise koje sam poslao ODO-u, ŽDO-u, Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i Državnim nekretninama d.o.o dobio sam potvrdu o zaprimanju predmeta. Iz Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom odgovoreno mi je da je formiran predmetni spis te da kreće postupak oduzimanja stanarskog prava obitelji Ranj.

Zakon o lokalnim izborima ( NN 144/12 ) čl.80. st.1. točka 4. kaže da članu predstavničkog tijela mandat prestaje prestankom prebivališta s područja jedinice. Prema čl.81 st.2. istog Zakona zamjenu Draganu Ranju u vijeću mjesnog odbora Brodarica određuje politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste, odnosno SDP.

Oslobođenje M.O Brodarica od okupacije pitanje je dana. Po prvi puta će se Kalmeti i njegovoj kamarili obiti o glavu njihove prljave rabote sa izbornim prevarama.

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-Bakrač


DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM IMOVINOM
Dežmanova ulica 10
10 000 Zagreb
DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O
Dežmanova ulica 6
10 000 Zagreb

Poštovani,
Grad Zadar je 3.srpnja 2006 godine sklopio ugovor o najmu stana sa Vjekoslavom Ranj. Stan od 76 m2 nalazi se u Zadru na adresi Put Nina 57 B, prvi kat. Prema tom ugovoru Vjekoslava Ranj je zaštićeni najmoprimac koji za stan od 76 m2 plaća najamninu od 179 kuna i 43 lipe.
Predmetni stan je 2011 godine prenesen u vlasništvo RH a pravo na korištenje stana kao zaštićeni najmoprimci do današnjeg dana imaju Vjekoslava Ranj i njezin suprug Dragan Ranj.
Vjekoslava i Dragan Ranj već 15-ak godina ne žive u tom stanu, na adresi Put Nina 57 B već u vlastitoj kući na adresi Željka Markovića 41 A, Zadar, naselje Novi Bokanjac.
Zakon o najmu stanova ( NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) čl.31 st.2 jasno propisuje da pravo na zaštićenu najamninu nema najmoprimac koji ima useljivu kuću ili stan. Stoga Vas molim da kao najmodavci postupite sukladno svojim ovlastima i zakonskim odredbama , pokrenete postupak te otkažete ugovor o najmu stana na adresi Put Nina 57 B obitelji Ranj.

Priložena dokumentacija:
– Ugovor o najmu između grada Zadra i Vjekoslave Ranj
-Izvadak iz zemljišne knjige za kuću u vlasništvu obitelji Ranj
-Fotografije kuće u kojoj žive Vjekoslava i Dragan Ranj

Na Znanje:
-Općinsko državno odvjetništvo u Zadru
-Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
-Glavni državni odvjetnik-Dinko Cvitan

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-Bakrač

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU
Dr. Franje Tuđmana 35
23 000 Zadar


PREDMET: ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE

Vjekoslava i Dragan Ranj koriste kao zaštićeni najmoprimci stan u vlasništvu RH na adresi Put Nina 57 B iako već 15 godina žive u vlastitoj kući na adresi Željka Markovića 41 A, Zadar, naselje Novi Bokanjac. Da Dragan i Vjekoslava Ranj ne žive na adresi Put Nina 57 B već dugi niz godina znaju cijeli Petrići. Brojni svjedoci su spremni su to potvrditi svojim iskazima.
Zakon o najmu stanova ( NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) čl.31 st.2 jasno propisuje da pravo na zaštićenu najamninu nema najmoprimac koji ima useljivu kuću ili stan. U istom Zakonu u čl.24. st.3 stoji da je u slučaju napuštanja stana od strane najmoprimca isti je o tome dužan obavijestiti najmodavca u roku od 30 dana. Što Vjekoslava i Dragan Ranj nisu učinili. Iz gore navedenih činjenica proizlazi da Vjekoslava i Dragan Ranj dugi niz godina protuzakonito koriste stan na adresi Put Nina 57 B kao zaštićeni najmoprimci plaćajući najamninu svega 179 kuna i 43lipe čime su oštećeni bivši vlasnik stana Grad Zadar i sadašnji RH.
Na izborima za članove vijeća mjesnih odbora 16.studenog.2014 godine Dragan Ranj se kandidirao za člana vijeća mjesnog odbora Brodarica gdje je i konzumirao svoje biračko pravo iako u to vrijeme kao ni više godina prije toga ne živi u M.O Brodarica već u M.O Novi Bokanjac. U Zakonu o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) čl.61 st.3 stoji da za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Isto soji i u čl.2st.2 Odluke o pravima za izbor vijeća mjesnih odbora koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra na 40 sjednici održanoj 04.04.2013 godine.
Iz čega proizlazi da je Dragan Ranj izvršio izbornu prevaru kažnjivu po čl.337 i 338 Kaznenog zakona.

Priložena dokumentacija:
-Ugovor o najmu između grada Zadra i Vjekoslave Ranj
-Izvadak iz zemljišne knjige za kuću u vlasništvu obitelji Ranj
-Fotografije kuće u kojoj žive Vjekoslava i Dragan Ranj

Na Znanje:
-Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
-Glavni državni odvjetnik-Dinko Cvitan
-Državni ured za upravljanje državnom imovinom
-Državne nekretnine d.o.o

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-Bakrač


Ugovor o najmu0001

Ugovor o najmu00012

report2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZDanas

 MARJANA BOTIĆ O...

Priopćenje Marjane Botić i Akcije mladih vezano uz luku Gaženica prenosimo u...

read more

MARKO PUPIĆ-BAKRAČ...

Povodom odluke ministra Olega Butkovića o koncesiji nad lukom Gaženica,...

read more

Svi će oni zaraditi...

Isti ljudi koji su stvarali zakon su izabrali američki Alix Partners za...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr