round image on layout top

U Zadru održana 8. konferencija o sigurnosti gradova

5. travnja 2016. by urednik divider image

Policijski službenici PU zadarske sudjeluju na Osmoj konferenciji o sigurnosti gradova SIGG 2016. Na ovoj konferenciji nominirane su preventivne aktivnosti „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ za najprojekt sigurnosti lokalne zajednice. Na konferenciji su predstavljena tri najbolja projekta, a projekt Sigurnost u turizmu Zadarske županije osvojio je prvo mjesto kao najprojekt.

Partneri u projektu „Sigurnost u turizmu Zadarsjeke županije“ su PU zadarska, Zadarska županija i Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije. U preventive aktivnosti kroz rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, uključeni su članovi radnog tijela Vijeća – Radne skupine „Sigurnost u turizmu“ i to stručnjaci sa Sveučilišta u Zadru, Odjela za turizam i komunikologiju, Razvojne agencije ZADRA NOVA-e, HGK Županijska komora Zadar, Lučke kapetanije Zadar, Turističke zajednice Zadarske županije te članovi Vijeća iz Zadarske županije i Policijske uprave zadarske.

Policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske aktivno sudjeluju u izradi i provođenju ovih projektnih aktivnosti.
Preventivne aktivnosti iz projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ koje su se provodile od 2013. godine, na konferenciji SIGG 2016, u ime Vijeća za prevenciju, PU zadarske i Zadarske županije predstavili su članovi Vijeća pročelnik Odjela za more i turizam Zadarske županije Krešimir Laštro i policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske Ivana Marić.
Predstavljene su i aktivnosti Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije koje se provode prema Programu rada Vijeća za razdoblje od 2015. do 2018. godine.

Također su predstavljeni rezultati znanstveno/stručnih istraživanja vezanih uz sigurnost destinacije, koja su se provodila na području Zadarske županije, od strane Sveučilišta u Zadru i PU zadarske, a za potrebe Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije 2013. – 2023., te za potrebe aktivnosti i projekata koje podržava Vijeće za prevenciju, Zadarska županija i PU zadarska.

Istaknuta je važnost uključivanja više subjekata u lokalnoj zajenici u aktivnosti usmjerene na prevenciju kriminaliteta što se ostvaruje upravo kroz rad Vijeća za prevenciju.

Zaključeno je da je sigurnost jedna od osnovnih ljudskih potreba, da predstavja uvjet dolaska gosta u turističku destinaciju i važan element turističke ponude i potražnje.

Zajedničke aktivnosti usmjene na prevenciju kriminaliteta više subjekata u lokalnoj zajdenici, upravo kroz Vijeća za prevenciju poboljšavaju kvalitetu njihova planiranja i provođenja. Tijekom konferencije predstavnici Vijeća gradova i općina osnovanih na području PU zadarske pozvani su na intenziviranje aktivnosti s ciljem ostarivanja navedenih ciljeva.

ZDanasOPOZICIJA ZBOG GAŽENICE...

Odluka o dodjeli 20-godišnje koncesije za luku Gaženica turskom Global Ports...

read more

RAVNATELJ LUČKE UPRAVE...

Povodomo dodjeljivanja koncesije nad lukom Gaženica, oglasila se i Lučka...

read more

PREDSJEDNIK HVIDRA-e...

U svjetlu najnovijih događanja oko prihvaćanja jedine ponude zakoncesiju u...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr