round image on layout top

Akcija Mladih šalje javni apel o trenutnom zaustavljanju procesa dok se krizna politička situacija ne razriješi

8. lipnja 2016. by urednik divider image

Akcija mladih iznenađena dubinom da li nesnalaženja da li drugih namjera Premijera i ministrica i ministara Vlade RH, koji u aktualnoj situaciji praktičnog nepostojanja političke i bilo kakve moralne osnove za odlučivanje o vitalnim interesima Republike Hrvatske praktično uzurpiraju pravo odlučivanja i time krše volju građanki i građana RH – šalje javni apel o trenutno m zaustavljanju ovih procesa dok se krizna politička situacija ne razriješi.


Dopis poslan Vladi RH kao javni apel je u nastavku:

Klub Akcije mladih i nezavisnih članova Skupštine Zadarske županije
Božidara Petranovića 8
23 000 Zadar

Vlada Republike Hrvatske

Trg svetog Marka 2
10 000 Zagreb
Hrvatska

Predmet: Izričito protivljenje pravu odlučivanja Vlade Republike Hrvatske o meritumu točaka 8, 9, 23. i ostalih točaka dnevnog reda 27. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Poštovane, poštovani,

Klub Akcije mladih i nezavisnih članova Skupštine Zadarske županije izražava izričito protivljenje odlučivanju Vlade Republike Hrvatske o meritumu točaka 8, 9, 23. i ostalih točaka dnevnog reda 27. sjednice Vlade Republike Hrvatske u aktualnoj situaciji za Republiku Hrvatsku.

Sporimo da u ovoj situaciji Premijer i Ministri imaju mandat građanki i građana Republike Hrvatske o odlučivanju o davanju dugoročnih koncesija za istraživanje ugljikovodika na kopnenom području RH, o davanju poljoprivrednog i drugog zemljišta, te šuma za promjenu namjene, ali i sve druge odluke budući da je evidentno da Vlada ne funkcionira za nas kao građanke i građane Republike Hrvatske, pa sumnjamo da se štite nečiji drugi interesi osobito krupnog (stranog) kapitala.

Akcija mladih stoga poziva sve ministre da se vođeni moralom i zdravim razumom odreknu prava konzumacije glasovanja o svim točkama kojima se ugrožavaju interesi građanki i građana Republike Hrvatske, te da odreknu pravo Premijeru (koji note bene za to nema nikakav politički legitimitet) da slično kao u slučaju prodaje državnih udjela Končara d.d, posegne za hrvatskim zemljištem, šumama, vodama i drugim bogatstvima.

Akcija mladih spremna je provesti sve pravne postupke na raspolaganju prema svakome tko se ogluši na ovaj javni apel, s ciljem da ako treba izložimo u ime svih građanki i građana koji nas masovno podržavaju ovaj problem pred institucijama EU, osobito Europskim sudom za ljudska prava, budući da smo svjesni da aktualna situacija u Republici Hrvatskoj Vladi RH ne omogućuje donošenje ovako ozbiljnih odluka u trenutku duboke krize i nepostojanja većine u Saboru RH, pa se bilo kakve odluke ove prirode smatraju uzurpacijom političkih i drugih prava građanki i građana Republike Hrvatske zagarantiranih Ustavom Republike Hrvatske.

U Zadru, 8. lipnja 2016.MARJANA BOTIĆ Svi...

Vijećnica Akcije mladih Marjana Botić uputila je javni poziv gradonačelniku...

read more

HRVATSKA NA SVJETSKOM...

Hrvatska je po konkurentnosti u 2018. godini pala za dva mjesta u odnosu na...

read more

MARJANA BOTIĆ O...

Priopćenje Marjane Botić i Akcije mladih vezano uz luku Gaženica prenosimo u...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr