round image on layout top

Akcija mladih zatražila hitno utvrđivanje utjecaja ocjednih voda s odlagališta Diklo na Bokanjačko blato

24. ožujka 2017. by urednik divider image

Zabrinuti zbog potencijalne zdravstvene opasnosti, Akcija mladih zatražila je od Zavoda za javno zdravstvo Zadar hitno i izvanredno utvrđivanje stanja ocjednih voda ispod i oko najvećeg neusklađenog odlagališta Zadarske županije; Diklo, te utjecaj ocjednih voda sa odlagališta Diklo na podzemne vodotokove u neposrednoj blizini, osobito na vodotokove kojima se napaja vodocrpilište Bokanjačko blato. Priopćenje prenosimo u cijelosti.


Poštovanje,

U sklopu događanja u vezi nezatvaranja i sanacije neusklađenog odlagališta Diklo i neprimjernog povezivanja istog sa početkom (ponovno krivnjom uprave odgođenog natječajnog postupka) izgradnje CGOa Biljane Donje, te drugih pitanja presudih za zdravlje i kvalitetu života u vezi sa gospodarenjem otpadom i drugim pitanjima povezanih sa istim u Zadarskoj županiji Akcija mladih i nezavisnih najavljuje ozbiljne poteze kako bi se navedena pitanja održivog gospodarenja otpadom i sanacija neusklađenih odlagališta, osobito najvećeg Diklo, konačno na zadovoljavajući način riješila.

U vezi toga uputili smo zahtjev Zavodu za javno zdravstvo Zadar:

Predmet: hitno i izvanredno utvrđivanje stanja ocjednih voda sa neusklađenog odlagališta Diklo u vodene tokove za crpljenje voda Bokanjačko blato

Akcija mladih i nezavisnih traži hitno utvrđivanje stanja ocjednih voda ispod i oko najvećeg neusklađenog odlagališta Zadarske županije; Diklo, te utjecaj ocjednih voda sa odlagališta Diklo na podzemne vodotokove u neposrednoj blizini, osobito na vodotokove kojima se napaja vodocrpilište Bokanjačko blato.
Molimo utvrđivanje osobito koncentracija nitrita, fenola, dušika, zatim teških metala; osobito onih najopasnijih za zdravlje ljudi, te zbog kontinuiranog odlaganja mulja sa pročišćivača otpadnih voda Smiljevac na neusklađeno odlagalište Diklo – tražimo stoga, utvrđivanja moguće prisutnosti fekalnih bakterija u ocjednim vodama neusklađenog odlagališta Diklo.
Naime Akcija mladih već četiri godine upozorava da se količina otpada na neusklađenom odlagalištu Diklo, suprotno zakonu ne smanjuje, te da lokalna vlast obmanjuje javnost namećući nepotrebno i preskupo „rješenje“ CGO Biljane Donje – koje evidentno neće riješiti a) odlaganje mulja sa pročišćivaća voda Smiljevac Diklo koje se planom lokalne samouprave i dalje planira odlagati na odlagalištu Diklo koje bi se moralo sanirati b) smanjivanje količina otpada koje se godinama ne provodi, pa sa sad odlaže i odlagati će se i nadalje sve veće i veće količine otpada što je protivno pozitivnim zakonskim propisima RH sa područja održivog gospodarenja otpadom, a čime se također bitno narušavaju kvaliteta voda, tla i zraka na području u i oko odlagališta Diklo.
Takvim postupcima sumnjamo da se ozbiljno ugrožava kvaliteta podzemnih vodotokova, osobito Bokanjačkog blata, zbog čega tražimo hitan i kontinuiran nadzor osobito u predstojećim ljetnim mjesecima kada zbog smanjivanja količina vode u podzemnim tokovima i utjecaja mora na razine istih, sumnjamo dolazi do opasnih miješanja ocjednih i podzemnih voda – čime sumnjamo da se ozbiljno narušava zdravlje svih korisnika koji dobivaju vodu iz vodocrpilišta Bokanjačko blato.

U ime Kluba Akcije mladih i nezavisnih Zadarske županije

predsjednica Kluba mr.sc. Marjana BotićMARJANA BOTIĆ Svi...

Vijećnica Akcije mladih Marjana Botić uputila je javni poziv gradonačelniku...

read more

HRVATSKA NA SVJETSKOM...

Hrvatska je po konkurentnosti u 2018. godini pala za dva mjesta u odnosu na...

read more

MARJANA BOTIĆ O...

Priopćenje Marjane Botić i Akcije mladih vezano uz luku Gaženica prenosimo u...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr