fbpx round image on layout top

AKCIJA MLADIH PREDALA AMANDMAN NA PRORAČUN Manje novca za Ured župana i stranke za baby boom u Zadarskoj županiji

12. prosinca 2017. by urednik divider image
Županijski vijećnici Akcije Mladih Marko Pupić Bakrač, Ante Rubeša i Kristijan Kotlar predali su na današnjoj sjednici Županijske skupštine amandman na Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Amandman objavljujemo u cijelosti.


Poštovani,

ovo je amandman koji će AM predati na Proračun za 2018 godinu. Vidjeti ćemo koliki su vijećnici domoljubi kada treba posegnuti u vlastite džepove. Na verbalnoj razini najveći su domoljubi na svijetu. Sad kvazidomoljubi ili domoljubi pokazati će prihvaćanje ili ne prihvaćanje ovog domoljubnog amandmana:

Klub vijećnika Akcije mladih 

Županijske skupštine Zadarske županije

Predsjednik Županijske skupštine

 Zadarske županije

Željko Lončar

 Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i na temelju članka 101. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije (Službene glasnik Zadarske županije broj 20/09,6/13,14/13,17/13,23/16)), upućujemo sljedeći:

 

AMANDMAN br. 1.

na Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu

i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1.)  Povećanje sredstava na:

Programu 2606 – Programi za mlade,

Aktivnost: A 2606-02 – Mjere demografske obnove,

za iznos 3 752 600  kn

2.)  Smanjenje sredstava na:

Razdjel 010 Ured Župana

Programu 1101 – djelovanje izvršne vlasti,

A1101-01 Poslovanje ureda župana

za iznos 500 000,00 kn.

A1101-02 Suradnja

za iznos 50 000,00 kn

A1101-03 Pokroviteljstva i donacije

za iznos 500 000,00 kn.

A1101-05 Pomoć dane inozemstvu unutar općeg proračuna

za iznos 100 000,00 kn

3.) Smanjenje sredstava na:

Razdjel 20 Upravni odjel za financije i proračun

Programu 1104- djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-04 Naknade županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela Županijske skupštine

za iznos 1 452.600,00 kn.

4.) Smanjenje sredstava na:

Razdjel 100 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Programu 1104- djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

za iznos 1 150.000,00 kn.

 

Obrazloženje uz prijedlog Amandmana na Proračun Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu:

Ovim amandmanom povećala bi se sredstva za demografske mjere u proračunu sa predviđenih 1 840 000 kuna na 5 592 600 kuna. Uz to predlažemo da se Pravilnikom uredi kako će Zadarska županija isplatiti ova sredstva kroz porodiljne naknade na područjima od posebne državne skrbi, slabo razvijenim ruralnim područjima i otocima. Naime besmisleno je neučinkovito da Zadarska županija isplaćuje porodiljne naknade u gradu Zadru i drugim razvijenim primorskim općinama. Na tim područjima sredstva za tu namjenu dužne su osigurati visokorazvijene općine i gradovi. Svrha županije je da osigura ravnomjeran gospodarski i demografski razvoj svih dijelova županije. S ovim sredstvima i ovakvom raspodjelom postigao bi se demografski boom na sada praznim i opustošenim dijelovima Zadarske županije. Za prvo novorođeno dijete porodiljna naknada iznosila bi 2.000 kuna, drugo 4.000 kuna, treće 15.000 kuna, četvrto i svako iduće novorođenče 30.000 kuna.

Da bi se povećala sredstava za demografske mjere-porodiljne naknade smanjila bi se sredstva Uredu župana za 1 150 000 kuna, naknade vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela za  1 452.600,00 te donacije političkim strankama za 1 150 000 kuna. Po potrebi dodatna sredstva za ovu svrhu mogu se osigurati rebalansom proračuna.

Ured župana kako i stoji u prijedlogu proračuna obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću… u tu svrhu sasvim dovoljan će biti iznos od 1 254 600 kuna koliko županu ostaje u proračunu.

Valjda je rješavanje najvećeg gorućeg problema u zadarskoj regiji i RH bitnije od savjetovanja, protokola, financiranja kojekakvih partija i stražnjica županijskih vijećnika.

U Zadru, 12. prosinca 2017.

Potpis

        Marko Pupić- Bakrač

                                                                                                           Kristijan Kotlar

                                                                                                             Ante Rubeša  divider image

  PROTIV ORGRANIZIRANOG...

  Zadarski blok oglasio se priopćenjem u kojem poziva na prosvjed protiv...

  read more

  AKCIJA MLADIH Hdz-ova vlast...

  Povodom prijedloga za izradu prostornog plana za uvalu Bregdetti oglasila se...

  read more


  Izdvajamo

  divider image

  OTKRIVAMO Nakon preuzimanja...

  Nakon što je ZADARdanas otkrio da je upravljanje nad kompletnom imovinom i tvrtkama u vlasništvu Zdenka Zrilića i njegovih suradnika i partnera preuzela J&T banka i Raiffeisen Consulting d.o.o. je objavio prodaju dva zemljišta koja su također bila pod kontrolom Zdenka Zrilića. Na portalu limun.hr oglašena je prodaja dva zemljišta od...
  read more

  BANKROT Mladen Modrić Padela...

  Tvrtka TESTUDO d.o.o. u vlasništvu Mladena Modrića Padele prema financijskim izvještajima već godinama gomila gubitke. Jedan od većih projekata tvrtke bio je projekt ExNapredak, stambene zgrade u kojoj većina stanova nikada nije prodana. Očito je ta činjenica presudila tvrtki s obzirom na to da je na istoj zgradi HYPO banka držala teret...
  read morePROTIV ORGRANIZIRANOG...

Zadarski blok oglasio se priopćenjem u kojem poziva na prosvjed protiv...

read more

AKCIJA MLADIH Hdz-ova...

Povodom prijedloga za izradu prostornog plana za uvalu Bregdetti oglasila se...

read more

MARKO PUPIĆ-BAKRAČ...

Povodom izrade urbanističkog plana Vitrenjak II oglasio se županijski...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2012-2019 ZADARdanas.hr