round image on layout top

Traže se investitori za veliki turistički projekt “Pašman Rivijera”

15. prosinca 2017. by urednik divider image

Općina Pašman raspisala je međunarodni natječaju za izbor investitora za realizaciju turističkog razvojnog projekta “Pašman Rivijera” na lokaciji Južni Pašman.

Lokacija obuhvata “Pašman Rivijere” je jugozapadni obalni dio otoka Pašmana na području Općine Pašman te predstavlja iznimno privlačno područje za razvoj različitih oblika turizma visoke kategorije u skladu sa suvremenim trendovima turističke potražnje u netaknutom prirodnom okruženju.

Područje obuhvata Projekta sastoji se od:

– građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene “Soline“ površine cca. 50 ha

– građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene “Žinčena” površine cca. 50 ha

– građevinskog područja servisno logističke namjene površine cca. 5 ha

– područja poljoprivrednih i hortikulturnih sadržaja u neposrednoj blizini turističkih zona površine cca.155 ha

Osnovna infrastruktura (voda i odvodnja) rješava se u okviru šireg obuhvata kroz aglomeraciju Biogradske rivijere koja je upravo u procesu pripreme dokumentacije za financiranje od strane EU fondova. Za pristupnu prometnicu Općina Pašman ishodila je građevinsku dozvolu. Pristupna prometnica od glavne otočne ceste do točke ulaska u područje obuhvata Projekta graditi de se sredstvima društva Pašman Rivijere d.o.o. Elektro-energetska opskrba planirana je kroz postojeće prstene elektro-energetske mreže Biograd – Zadar preko otoka Ugljana i Pašmana te je za isti planirano osiguravanje dostatne snage električne energije.

Zahtjev za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za realizaciju Projekta mogu dostaviti domaće ili strane pravne osobe ili zajednica pravnih osoba (konzorcij) kao zainteresirani investitor. Zahtjev se dostavlja najkasnije do 09. ožujka 2018. godine u 13 sati, bez obzira na način dostave, na adresu Općine.SIVI VUKOVI Turska...

Turska ultranacionalistička organizacija “Sivi vukovi” se zalaže za...

read more

Kolakušić počeo rat...

Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mislav Kolakušić krajem ovog tjedna...

read more

Domagoj Margetić...

Predsjednik vlade Andrej Plenković primio je večeras u Banskim dvorima...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2012-2018 ZADARdanas.hr