round image on layout top

NARODNE NOVINE Raspisan natječaj za imenovanje (reizbor) ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar

19. lipnja 2018. by urednik divider image

U Narodnim novinama broj 55, godina 2018., objavljen je natječaj za imenovanje odnosno reizbor ravnatelja Narodnog muzeja Zadar.

Natječaj prenosimo u cijelosti.


NATJEČAJ

za imenovanje (reizbor) ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b.
Na natječaj se mogu javiti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
– da ima akademski naziv magistar/magistra povijesti, magistar/magistra povijesti umjetnosti, magistar/magistra etnologije; magistar/magistra biologije, odnosno odgovarajući naziv stručnog specijalista, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju a ima visoku stručnu spremu povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije te dipl. ing. biologije;
– radne i organizacijske sposobnosti na temelju kojih se očekuje da će s uspjehom voditi Muzej.
Ravnatelj/ica muzeja imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– domovnicu
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
– uvjerenje o nekažnjavanju
– potvrdu o radnom stažu
– program rada za četverogodišnje razdoblje.

Pisane prijave i naznačene dokumente o ispunjavanju uvjeta, dostaviti Narodnom muzeju Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b., 23000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom »Natječaj za ravnatelja«. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Narodni muzej ZadarPupić oduševljen...

Povodom priopćenja za javnost koji potpisuju vijećnici HNS-a u Gradskom...

read more

Marko Vučetić najavio...

Nezavisni saborski zastupnik iz Zadra Marko Vučetić na svom je Facebook...

read more

PUPIĆ-BAKRAČ Antune...

Povodom izjava SDP-ovca Antuna Novoselovića, priopćenjem za medije oglasio se...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2012-2018 ZADARdanas.hr