round image on layout top

NARODNE NOVINE Raspisan natječaj za imenovanje (reizbor) ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar

19. lipnja 2018. by urednik divider image

U Narodnim novinama broj 55, godina 2018., objavljen je natječaj za imenovanje odnosno reizbor ravnatelja Narodnog muzeja Zadar.

Natječaj prenosimo u cijelosti.


NATJEČAJ

za imenovanje (reizbor) ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b.
Na natječaj se mogu javiti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
– da ima akademski naziv magistar/magistra povijesti, magistar/magistra povijesti umjetnosti, magistar/magistra etnologije; magistar/magistra biologije, odnosno odgovarajući naziv stručnog specijalista, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju a ima visoku stručnu spremu povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije te dipl. ing. biologije;
– radne i organizacijske sposobnosti na temelju kojih se očekuje da će s uspjehom voditi Muzej.
Ravnatelj/ica muzeja imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– domovnicu
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
– uvjerenje o nekažnjavanju
– potvrdu o radnom stažu
– program rada za četverogodišnje razdoblje.

Pisane prijave i naznačene dokumente o ispunjavanju uvjeta, dostaviti Narodnom muzeju Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b., 23000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom »Natječaj za ravnatelja«. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Narodni muzej ZadarMEDIJSKA TUGA Fra Ma Fu...

Četvrti Festival reportaže i reportera Fra Ma Fu završio je u nedjelju na...

read more

Akcija mladih najavljuje...

Povodom iduće sjednice Županijske skupštine, Akcija mladih oglasila se sa...

read more

UŽAS NA MUSAPSTANU...

Dvojica mladića pronađeni su mrtvi jutros na Musapstanu, prema svemu sudeći...

read more


bottom round image

footer blue big nice

footertop right
© 2018 ZADARdanas.hr