fbpx

EKSKLUZIVNO Trgovački sud u Zadru kriminalnim radnjama omogućio Sinovčiću izbjegavanje ovrhe nad medijskom kućom VOX ?!

Priča oko ovrhe nad medijskom kućom VOX d.o.o. dobila je i svoj zanimljiv nastavak. Trgovački sud u Zadru je mimo vlastite presude i rješenja Visokog trgovačkog suda u Zagrebu kojom je onemogućeno Sinovčiću raspolaganje sa udjelima u tvrtki do namirenja duga iz ovrhe, dopustio je izvlaćenje tvrtke Vox centar d.o.o. iz imovine tvrtke Vox d.o.o. te naknadno i upis Sinovčićeve kćeri Renate kao novog vlasnika tvrtke Vox d.o.o. koja po presudi istog suda čeka sudsku procjenu radi ovrhe odnosno javne dražbe zbog namirenja Sinovčićevih dugova što je ovim putem onemogućeno.

Dana 23. svibnja 2012. godine Visoki trgovački sud u Zagrebu odbacio je žalbe Rena Sinovčića na nepravomoćnu presudu koju je donio Općinski sud u Zadru za ovrhu nad poslovnim udjelima Sinovčića u tvrtki Vox d.o.o. Zadar te je time potvrđena zabilježba na Sinovčićev udio od strane Marjana Miletića, o čemu smo već pisali i objavili rješenje Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.

Sutkinja Ana Markač je u narednih nekoliko dana od primitka rješenja morala odlučiti hoće li provođenje ovrhe prepustiti Općinskom sudu ili će zakazati javnu dražbu na kojoj će se Sinovčićev dio imovine procijeniti i dati u prodaju do namirbe duga.

Reno Sinovčić bio je upisan na 50% udjela u tvrtki, a preostalih 50% od 2011. godine bilo je upisano na Zvonimira Nižića.

Reno Sinovčić i Renata Sinovčić na koju je odlukom suda prepisana tvrka Vox d.o.o.
Reno Sinovčić i Renata Sinovčić koja je odlukom sudca Ardene Bajlo Trgovačkog suda u Zadru postala nova vlasnica tvrtke Vox d.o.o.

Od dana primitka rješenja na Općinski sud u Zadru koji je već kasnio šest mjeseci pod isprikom da se zagubio u internoj pošti suda za što smo dobili i potvrdu od Tomislava Jurline, glasnogovornika Trgovačkog suda u Zadru, Općinski sud u Zadru nije donio odluku o provođenju ovrhe ili zakazivanju javne dražbe. Prolaskom dodatnih šest mjeseci odnosno godine dana od dana izdavanja rješenja Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, kontaktirali smo glasnogovornika Trgovačkog suda u Zadru, Tomislava Jurlinu, čiji odgovor e-mailom prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Vezano za Vaš upit od 15. srpnja 2013. godine dostavljam podatke o radnjama poduzetim u spisu ovog suda poslovni broj O-50/12:

– ovrhovoditelj je prijedlog za ovrhu podnio ovom sudu dana 19. siječnja 2012. godine, a po kojem prijedlogu je sud dana 30. siječnje iste godine donio rješenje i odredio ovrhu na poslovnim udjelima ovršenika; ujedno je dana 17. veljače zaključkom,a temeljem odredbe čl. 39. st. 4. Ovršnog zakona provedba ovrhe povjerena Općinskom sudu u Zadru, budući žalba protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave ne zadržava njegovo izvršenje ; zaključak je općinski sud zaprimio 22. veljače 2013. godine

– ovršenik je protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu i prijedlog za odgodu ovrhe dana 13. veljače 2013. godine

– povodom žalbe i prijedloga za odgodu, ovaj je sud odlučio rješenjem od 09. ožujka 2013. godine tako što je za dio žalbe ovršenika uputio na pokretanje parnice radi utvrđenja nedopuštenosti ovrhe sukladno čl. 51. Ovršnog zakona, za dio žalbe spis je dostavio Visokom trgovačkom sudu RH na odlučivanje, te je odbio prijedlog za odgodu ovrhe ;ovršenik je i protiv ovog rješenja izjavio žalbu

– radi odlučivanja po žalbama ovršenika, spis je dostavljen drugostupanjskom sudu dana 27. ožujka 2013. godine, a VTS RH je obje žalbe ovršenika odbio rješenjem od 23. svibnja 2013. godine

– spis je ovom sudu vraćen 13. siječnja 2013. godine i to od strane Trgovačkog suda u Zagrebu, a iz popratnog dopisa je zaključiti kako je drugostupanjski sud, nakon odluke po žalbi, spis omaškom dostavio tome sudu, a ne Trgovačkom sudu u Zadru.

Na ostale Vaše upite ne mogu se očitovati, jer se ne radi radnjama ovog suda. Naime, kako je već rečeno, provedba ovrhe, dakle, svih potrebnih radnji, povjerena je Općinskom sudu u Zadru,a koji te radnje povodi samostalno, u skladu s odredma Ovršnog zakona.

Također, već je rečeno da je rješenje drugostupanjskog suda omaškom dostavljeno sudu u Zagrebu, a ne ovom sudu.

Konačno, a u odnosu na rokove, mogu načelno reći da je postupak ovrhe hitan, kako to određuje Ovršni zakon.

Pozdrav
Tomislav Jurlina
Dana 17. srpnja 2013. godine

Odgovor gospodina Tomislava Jurline je bio brz i precizan te smo za daljnja pitanja upućeni se obratiti Općinskom sudu u Zadru kako i stoji u odgovoru glasnogovornika što smo i učinili. Kontaktirali smo glasnogovornicu Općinskog suda u Zadru, Katarinu Zdunić, koja nas je uputila na Općinski sud u Pagu kojem je dodijeljen predmet o čemu ovrhovoditelj iz predmeta nikad nije obaviješten čime se već steče dojam da se predmet zavlači i izbjegava provedba ovršnog rješenja.

Dakle, odgovor gospodina Tomislava Jurline kako stoji je precizan, gospodin Tomislav Jurlina je ušao u bit predmeta te nam objasnio svaki detalj postupka pa čak i kašnjenja samog rješenja koji se “izgubio omaškom” – kako on to navodi.

Odgovor glasnogovornice Općinskog suda u Zadru prenosimo u cijelosti:

Poštovani,
u vezi s Vašim upitom od 18. 7. 2013. godine odgovaram kako slijedi:

Ovršni predmet Sinovčić-Miletić kod ovoga suda bio je pod posl. br. Ovr-594/12, ali je isti 8. 11. 2012. godine, odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, temeljem čl. 10 Zakona o sudovima delegiran Općinskom sudu u Pagu tako da bi sve daljnje informacije vezane za navedeni predmet trebali uputiti navedenom sudu.

Glasnogovornica
Viša sudska savjetnica Katarina Zdunić

Na upit o istom predmetu glasnogovorniku Općinskog suda u Pagu kojem je delegiran predmet, odgovor nikad nismo dobili!

Tomislav Jurlina izostavio jako bitan detalj

Naime, tjedan dana ranije, točnije 11. srpnja 2013. godine tvrtka Vox centar d.o.o. sa upisanim temeljnim kapitalom od 22.447.800,00 kuna, a koja je bila u vlasništvu tvrtke Vox d.o.o. te kao takva tvorila imovinu same tvrtke Vox d.o.o. koja je trebala ići na dražbu po navedenom rješenju Visokog trgovačkog suda, je prepisana na Dalibora Zebića, bivšeg trenera NK Zadar i bliskog Sinovčićevog prijatelja, čime je Trgovački sud mimo vlastitog rješenja o upisu zabilježbe na udjele Rena Sinovčića u tvrtki Vox d.o.o. direktno oštetio ovršenika izuzimajući tvrtku Vox centar d.o.o. sa upisanim temeljnim kapitalom od 22.447.800,00 kuna iz ovrhe.

Nadalje, 18. srpnja 2013. godine po isteku žalbenog roka za protupravni prijepis tvrtke Vox centar d.o.o. sa tvrtke Vox na Dallibora Zebića, Trgovački sud u Zadru po sucu Ardeni Bajlo upisuje kao novog vlasnika društva Renatu Sinovčić te briše dosadašnje vlasnike Rena Sinovčića i Zvonimira Nižića te time dodatno onemogućuje provedbu ovrhe po rješenju istog suda i što je još kriminalnije, po rješenju istog sudca i ujedno predsjednika Trgovačkog suda u Zadru – Ardene Bajlo osobno!

Dalibor Zebić - dugogodišnji prijatelj Rena Sinovčića na kojeg je Trgovački sud u Zadru prepisao tvrtku Vox centar d.o.o. s imovinom u iznosu od 22.447.800,00 kuna
Dalibor Zebić – dugogodišnji prijatelj Rena Sinovčića na kojeg je Trgovački sud u Zadru prepisao tvrtku Vox centar d.o.o. s imovinom u vrijednosti od 22.447.800,00 kuna

Ako uzmemo u obzir vremenski period između dva upisa od 11. srpnja 2013. godina i drugog upisa 18. srpnja 2013. godine kao istek vremena od 8 dana koliko traje period za žalbu na isto riješenje, jasna je koordinacija suda i sutkinje Ardene Bajlo sa akterima; Sinovčićem, Nižićem i Zebićem. S druge strane cijela predstava je odigrana pred godišnje odmore te je nemoguće dobiti izjavu glasnogovornika suda te Ardene Bajlo s obzirom da su svi na godišnjim odmorima. Prema svemu navedenom Trgovački sud u Zadru svojim je kontradiktornim i protupravnim presudama stavio sebe u službu tampon zone Sinovčevićevih osobnih dugova i problema, a nas sve porezne obveznike Republike Hrvatske kao financijete ove amoralne pravne predstave.

Stjecajem novih okolnosti vezano uz isti slučaj, upitali smo gospodina Marjana Miletića za kratak komentar:

– Čestitam svim sudionicima na pametnom uradku. Čini se da je istinita Einsteinova izreka da je ljudska glupost beskonačna!

Prema posljednjim informacijama zbog sumnje na nezakonitu izmjenu vlasničkih udjela u tvrtkama VOX d.o.o. i VOX centar d.o.o. Zadar, zagrebačkom USKOK-u i Ministarstvu pravosuđa podnijete su kaznene prijave protiv Rena Sinovčića, njegove kćeri, studentice prava Renate Sinovčić (22), ugostitelja Zvonimira Nižića Grofa, ali i protiv nekoliko sudskih djelatnika među kojima i predsjednice Trgovačkog suda u Zadru Ardene Bajlo.

Prijave potpisuje zagrebački odvjetnik kojeg je angažirao Marijan Miletić, Zadranin koji već nekoliko godina sa Sinovčićem vodi sudski spor težak pola milijuna eura uvećanih za pripadajuće kamate.

Z.B.

Izvadci iz sudskog registra: