Rasipna banda: Država se raspada, nesposobni ministri žure spiskati budžete

MINISTAR financija Boris Lalovac lovi manji deficit od planiranih 15 milijardi kuna. No u Vladi, čini se, za to nemaju svi sluha.

Vladajući u Novoj 2015. godini nakon 12. negativnih gospodarskih kvartala priželjkuju pozitivan rast od 0,5 posto. Situacija je daleko od zadovoljavajuće, pa ministar financija uz potporu premijera od kolega očekuje da se u prosincu suzdrže od rastrošnosti. Za nju ima prostora, jer trenutni je deficit oko 9,2 milijarde, a gornji limit rebalansom postavljen na 15 milijardi. Neslužbene procjene resornog ministarstva spominju najmanje milijardu i pol kuna koje su ostale nepotrošene – za subvencije, intelektualne i ostale usluge, zakupnine i najamnine…

Ministri troše gdje stignu

Prema neslužbenim informacijama, ministarstva su za subvencije u prvih 11 mjeseci ove godine potrošila 3,9 milijarde kuna. U proračunu je za subvencijske izdatke predviđeno 4,4 milijarde kuna, što znači da ministri samo u prosincu namjeravaju potrošiti još pola milijarde.

To je samo jedan izdatak na kojem se očito može uštedjeti. Slična je stvar i s intelektualnim uslugama: od predviđenih 678 milijuna kuna do kraja studenog potrošeno je 434 milijuna. Ostala je čitava jedna trećina, oko 243 milijuna, a sve to ministri namjeravaju potrošiti u prosincu.

Naime, prema informacijama kojima raspolaže Index, ministarstva su krenula u masovnu predblagdansku potrošnju. Umjesto da uštede preostala proračunska sredstva, nakanili su ih potrošiti do kraja godine.

Podsjetimo, Lalovac je u četvrtak ovako odgovorio na pitanje o mogućnosti i manjeg deficita od planiranog: ”To ćete morati pitati kolege. Zbog čega na taj način nisu htjeli ići na dodatna smanjenja. A ja mislim da ćemo biti puno bolji od tog iznosa”.

Da minus može biti i manji od planiranog, poručio je optimistični potpredsjednik Vlade Branko Grčić. No Ministar Gordan Maras bliži je gornjoj granici nedavnog rebalansa.

”Očekujem da sve fakture koje dođu da ćemo ih podmiriti. A onda ćemo vidjeti što je score”, rekao je Grčić.

”Ne može biti izvršenje više od 100 posto. Uvijek će biti nešto manje. Tako da, evo, odgovorio sam. Ne mogu kalkulirati na temelju feelinga”, zaključio je Maras.

Očito je da je u Vladi došlo do raskola. Ministar financija Lalovac, svjestan da su državne financije na rubu kolapsa, pokušava natjerati ministre da stegnu remen. No, njegovi kolege su, kako se čini, odlučni potrošiti i zadnju lipu koja im je na raspolaganju.

S obzirom da je potrošnji koja se sklapa direktnom pogodbom bez suradnje resornih ministarstava teško ući u trag, Index je proveo analizu državne potrošnje putem javnih natječaja u studenom i početku prosinca. Došli smo tako do zanimljivog saznanja: iako Lalovac svoje kolege ministre pokušava natjerati na financijsku disciplinu, u potrošnji prednjači upravo njegovo Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija rapisalo najveći broj natječaja

Ministarstvo financija raspisalo je tako najveći broj natječaja od svih ministarstava tijekom studenog i početka prosinca. Za javnu nabavu tijekom mjesec dana će potrošiti preko 154 milijuna kuna.

Ovo je posebno interesantan podatak ako uzmemo u obzir izjavu ministra financija Borisa Lalovca da će od ministara zatražiti da obrazlože sve veće javne nabave koje su raspisali u studenom i u prosincu, jer tvrdi kako nije logično da će samo u prosincu proračunski deficit iznositi pet milijardi kuna, dok je prvih 11 mjeseci bio na razini od oko 10 milijardi kuna.

Lalovac smatra kako je opravdana samo potrošnja u MORH-u budući da je, kako navodi, ministar Ante Kotromanović u svom proračunu za prosinac predvidio određene veće javne nabave.

No napravili smo detaljnu analizu svih natječaja za javnu nabavu objavljenim u Narodnim novinama i pokazalo se kako je upravo Ministarstvo financija na kraju godine najrastrošnije, a potom slijede Ministarstvo zdravlja i MUP.

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija kroz 11. i početak 12. mjeseca provodi 19 natječaja vrijednih 154,07 milijuna kuna.

Najviše će potrošiti njihova Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Za radove na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik raspisan je natječaj vrijedan 47.500.000 kuna, a stručni nadzor nad tim radovima Ministarstvo će platiti dodatnih 712.500 kuna.

Raspisani su natječaj za radove na još nekoliko graničnih prijelaza: Vinjani Gornji
26.514.000, Vitaljina 17.750.000 kuna (dok će stručni nadzor nad tim radovima stajati 267.000 kuna), GP Orah 9.110.000 kuna, GP Slano 3.850.000, GP Aržano 13.100.000, GP Pašin Potok 3.440.000, GP Mali Prolog 9.835.000, GP Potprolog 3.738.000, GP Cera 4.240.000, GP Imotica 3.750.000.

A trošit će i Porezna uprava koja je za medicinsko zdravstvene usluge- sistematske preglede po grupama raspisala natječaj od 535.000 kuna, dok je za servis i održavanje opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju za potrebe Ministarstva financija raspisala natječaj vrijedan 7.800.000 kuna. Za nabavu usluga prevođenja za potrebe Porezne uprave raspisali su natječaj od 500.000 kuna.

Carinska uprava raspisala je dva natječaja za usluge održavanja programske opreme vrijednih 536.000 kuna.

Glavno tajništvo Ministarstva financija raspisalo je natječaj za javnu nabavu robe i usluga u području primjene informacijsko komunikacijske tehnologije od 900.000 kuna.

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja drugo je po redu po najvećoj potrošnji, a tijekom studenog i prosinca su raspisali samo dva natječaja, no ona su vrijedna čak 58.000.000 kuna.

Natječaj za nabavu usluga osiguranja za zdravstvene ustanove u Hrvatskoj (osiguranje imovine od raznih rizika, osiguranje od javne odgovornosti, od profesionalne odgovornosti pružanja zdravstvenih usluga) vrijedi čak 50.000.000 kuna.

Drugi natječaj je za nabavu jednog CT uređaja za KBC Rijeku vrijednog 8.000.000 kuna.

MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom studenog i početka prosinca provodi 11 natječaja vrijednih 44,861,480 kuna.

Naručuju kacige, slušalice i bazne stanice za helikoptersko spašavanje za 335.920 kuna,
instrument za DNA normalizaciju i pripremu uzoraka za PCR 376.000 kuna.

Radovi preuređenja prostorija za zadržavanje PP Vrbovec i PP Jastrebarsko stajat će
230.000 kuna.

Za motorističke komplete platit će 2.016.000 kuna, usluge najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja 9.517.760, jakne zimske vodonepropusne i jakne vjetronepropusne 10.000.000 kuna.

Laboratorijski namještaj 525.000 kuna. Sigurnu sobu (Računarska oprema i potrepštine) 4.560.000 kuna, nadogradnja tehničke osnove IS MUP-a 15.200.000 kuna, protočni skener za prihvat i obradu dokumenata 400.000, balističku zaštitnu opremu 1.700.800 kuna.

MORH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) za čije natječaje Lalovac jedino pronalazi opravdanje raspisalo je 11 natječaja vrijednih 12,8 milijuna kuna.

Nabava uredskih i prijenosnih računala stajat će 1.513.600, godišnje održavanje mobilnih obalnih lansera (MOL-ova) 800.000,godišnje održavanje vojnih stacionarnih radarskih sustava
2.257.714,28 kn, softverski sustav za upravljanje bojišnicom 560.000, nabava podataka, karata i publikacija za potrebe HRZ i PZO 400.000, nabava usluga godišnjeg održavanja vojnih elektroničkih sredstava i sustava na brodovima HRM 4.997.000 kuna.

Nabava usluga godišnjeg održavanja elektroničkih sredstava i sustava na brodovima HRM
3.196.000 kuna, a usluga pregleda, servisa i atestiranja dizalica 474.960 kuna.

MORH kupuje i uredska i prijenosna računala za 1.513.600 kuna, dok će uslugu pregleda, servisa i atestiranja dizalica plaćati 474.960 kuna te osobne radio uređaje vojnika 640.000 kuna.

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa provodi 7 natječaja vrijednih 10,9 milijuna kuna. Uprava za zatvorski sustav kaznionica u Valturi raspisao je natječaj za mineralna gnojiva od
300.000 kuna te nabavu hrane za životinje za 2.100.000 kuna.

Javna nabava službenih košulje za pravosudnu policiju vrijedna je 304.000 kuna, nabava za poslužitelja 540.000 kuna. Nastavak radova na adaptaciji zgrade “E” u Selskoj 2 stoji
7.000.000 kuna.

Ministarstvo nabavlja i prijenosna računala za 360.000 kuna, a cipele za pravosudnu policiju
za 316.300 kuna.

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva provodi 2 natječaja vrijedna oko 1,2 milijuna kuna. Za usluge servisiranja i održavanja službenih vozila ministarstva raspisali su natječaj vrijedan 200.000 kuna, a naručili su i vreće za spavanje u iznosu od 992.000 kuna.

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih također provodi dva natječaja vrijedna 1.935.000 kuna. Za održavanje Informacijskog sustava socijalne skrbi (SocSkrb) za 2015. godinu natječaj je vrijedan 1.560.000 kuna, dok će za javnu uslugu fiksne telefonije i najma IP telefona platiti 375.000 kuna.

Ministarstvo turizma

I Ministarstvo turizma je raspisalo dva natječaja ukupno vrijedna milijuna kuna. Za popravke i održavanja automobila ministarstva raspisali su natječaj od 350.000 kuna, dok su za nabavu usluga putničkih agencija i sličnih usluga objavili natječaj vrijedan 650.000 kuna.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova također tijekom studenog i početka prosinca provodi 2 natječaja vrijedna 540.000 kuna.

Usluge održavanja HP poslužiteljske infrastrukture, Održavanje i popravak računalne opreme
platiti će 300.000 kuna, a 240.000 kuna stajat će ih usluge održavanja IKOS aplikativnog rješenja.

Po jedan natječaj tijekom 11. i početka 12. mjeseca objavili su iz Ministarstva branitelja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva kulture, Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Ministarstvo branitelja raspisalo je natječaj za zaštitarske usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine vrijedan 2.356.185 kuna.

Ministarstva zaštite okoliša i prirode raspisalo je natječaj za Studiju stanja, izradu metodologije i prijedloge mjera za uređenje statusa područja parkova Hrvatske u službenim registrima vrijedan 950.000 kuna.

Ministarstvo kulture za 550.000 kuna nabavlja uređaje za pohranjivanje podataka, dok Ministarstvo poduzetništva i obrta plaća za usluga izrade strateškog komunikacijskog plana kampanje informiranja poduzetnika o prilikama iz EU fondova 240.000 kuna.

Izvor: Index.hr