Marko Pupić-Bakrač se vraća u Gradsko vijeće?!

Povodom pronađenih nepravilnosti u Narodnom muzeju od strane nadležnog ministarstva, oglasio se županijski vijećnik AM, Marko Pupić-Bakrač, priopćenjem za javnost koje objavljujemo u cijelosti.


Priopćenje za javnost

Na 4 sjednici Županijske skupštine Zadarske županije održane dana 12. prosinca 2017 godine postavio sam pitanje oko pregovora župana Longina i gradonačelnika Dukića da Županija preda ingerenciju nad Narodnim muzejom Gradu Zadru.

Iz transkripta odgovora župana Longina na moje pitanje razvidno je da se na tom scenariju intenzivno radi.

Gradonačelnika Branka Dukića nikada nisam stavljao u isti koš sa Kalmetom, Longinom, Livakovićem… međutim ukoliko Narodni muzej Zadar uzme u svoje krilo , Renatu Peroš stavi pod svoje skute iste sekunde aktivirati ću mandat u Gradskom vijeću grada Zadra.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić- Bakrač

P.S Predsjednik Muzejskog vijeća Narodnog muzeja Zadar Zlatko Begonja prsio se kako će on uvesti red u Narodni muzej. Sada ne odgovara na moja vijećnička pitanja, ne očituje se o nizu nepravilnosti koje je inspekcija utvrdila u Narodnom muzeju. Da li netko zna što ga je snašlo? Da mu se nije nešto dogodilo ? Sigurno je neka viša sila.