PROFITERSTVO NA RAČUN GRADA Do kada će Grad Zadar pogodovati Zriliću i Grofu ustupajući im prostore i ne naplaćujući im milijunske dugove?

Gradska vlast u Zadru zaostala je po političkom i društvenom uređenju te prema građanima i poduzetnicima odnosi kao da se još nalazimo u feudalizmu. Kada se radi o obliteljima Zrilić, Nižić i Pastuović, Grad Zadar ih tretira kao vlasnike ovog grada te im dopušta da rade što god požele sa imovinom koja čak i po sudskim presudama pripada Gradu Zadru. Naime, iste obitelji preko svoje tvrtke JADERA ne plaćaju milijunske dugove za zakup gradskih prostora već godinama, a te iste prostore daju čak u podnajam i na korištenje trećim tvrtkama. Sve tužbe protiv Grada Zadra da prisvoji poslovne prostore, tvrtka JADERA je do sada izgubila, a Grad Zadar im i nakon toga uporno izlazi u susret te pogoduje konstantno obnavljajući ugovore o zakupu.. i tako već desetljećima! Zbog istog kriminala svi uključeni predstavnici vlasti trebali bi kazneno odgovarati, a privatni bi podzetnici trebali tužiti Grad Zadar i zahtjevati odštetu za skoro 30 godina pogodovanja od strane Grada Zadra jednoj privatnoj interesnoj skupini!

Nezavisni vijećnik Mladen Malta pitao je gradonačelnika o produžetku ugovora za najam poslovnih prostora tvrtki JADERA jer nisu ispunili uvijete za to. Konkretno, tvrtka JADERA je prema pretpostavci Mladena Malte i dokumentacije koju je dobio od Grada Zadra, bila dužna preko 9 milijuna kuna, a u međuvremenu se, prema navodima vijećnika Malte, stvarni dug popeo na čak 15 milijuna kuna. Koliko je dug zaista velik, dovoljno govori činjenica da je ukupan dug svih ostalih trgovačkih društava prema Gradu Zadru za najam poslovnih prostora 12,6 milijuna kuna.

U međuvremenu, traje sudski spor oko vlasništva nekoliko poslovnih prostora između Grada Zadra i tvrtke JADERA. Grad Zadar je nedavno prema sudskoj presudi ponovno dobio vlasništvo nad poslovnim prostorima kavane Danica te restorana Zadar, a oboje pod kontrolom tvrtke JADERA. Vrhovni sud je još 2014. godine odbio reviziju koju je zatražila tvrtka JADERA, a nakon što je Županijski sud presudio u korist Grada Zadra za čak pet poslovnih prostora koje koristi tvrtka JADERA.

Tvrtka JADERA je godinu dana poslije na Trgovačkom sudu zbog toga tužila državu, a kako su izgubili, žalbu su uložili Visokom trgovačkom sudu. Od tada se čeka rješenje žalbe, ali je Grad Zadar po pravomoćnoj presudi može ući u posjed. Konkretno, radi se o prostorima kavane Danice te dio restorana Dva ribara koje i dalje kontrolira tvrtka JADERA, a koja ih je čak i dala na korištenje ili u podnajam tvrtki CIDARIS.

U kolovozu prošle godine pravomoćno je presuđeno u korist Grada Zadra i prostor restorana Zadar od 154 metara četvornih. Na potezu je Grad Zadar koji može ući u vlasništvo dvaju velikih poslovnih prostora na Poluotoku. Prema našim saznanjima, to se još nije dogodilo, a hoće li, još ćemo vidjeti.

Tvrtka JADERA je čak većinu spornih poslovnih prostora dala je u podnajam tvrtki u vlasništvu kćeri Zdenka Zrilića. Politika gradske vlasti prema Jaderi je očiti krivac za trenutnu situaciju. Bitno je naglasiti da je tvrtka JADERA je još 2012. godine bila dužna 5,2 milijuna kuna za zakup poslovnih prostora. Još tada su iz gradske uprave najavili tužbu. Prema poslijednjim podacima koje navodi nezavisni vijećnik Mladen Malta, spominje se da je dug narasao na čak 15 milijuna kuna. Tvrtka JADERA neometano koristi sporne poslovne prostore, a Grad Zadar namjerava i produžiti ugovor, iako dug nije podmiren!

Tvrtka JADERA u vlasništvu je obitelji Zrilić, Nižić i Pastuović

U tvrtki JADERA osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je Ana Ciketić, sa zagrebačkom adresom dok Zvonimir Nižić Grof samo prokutist. Stvarni vlasnik  Jadere je tvrtka MIACO ADRIA d.o.o. sa temeljnim kapitalom od 30.000 kn, a osnivači iste su Petar Pastuović, Natalija Zrilić te Mate Nižić. Direktor tvrtke je njegov brat, Luka Nižić. Jasno je da se radi o djeci triju obitelji, Zrilić, Nižić i Pastuović koje su uglavnom povezuju sa privatizacijskim aferama u Zadru.

Uprava Jadere je “zakupljene” prostore dala u podnajam tvrtki CIDARIS čiji je osnivač kćer Natalija Zrilića, iako je po zakonu to izričito zabranjeno!

Većina prostora tvrtke JADERA dana je u podnajam tvrtki CIDARIS d.o.o. čiji su osnivači Natalija Zrilić, kćer Zdenka Zrilića te Tomislav Fain, bivši zet istog Zdenka Zrilića. Iako je po zakonu to zabranjeno, JADERA je prostore dala na korištenje ili u podnajam tvrtki CIDARIS d.o.o. koja to čak i ne skriva već otvoreno oglašava na svojoj internet stranici; www.restorani-zadar.hr Na istoj stranici oglašeni su; Restoran Zadar, Restoran 2 ribara, Beach bar Bamboo, kavana Lovre, kavana Danica kao i restoran Salsa Rossa.

www.restorani-zadar.hr

Tvrka JADERA svaku godinu završi sa knjigovodstvenim gubitkom od oko 2 milijuna kuna nakon uprihođenih cca 7 milijuna kuna, dok tvrtka koja je korisnik jaderinih prostora ima prihod od preko 17 milijuna kuna te iskazanu dobit nakon oporezivanja od cca 115.ooo kuna. Prema svemu navedenom može se zaključiti da se ovdje radi o izvlačenju novca na drugu, čistu tvrtku, dok se na staroj gomilaju dugovi i gubici. Bitno je u ovom slučaju napomenuti da je dužnik prema Gradu Zadru upravo tvrtka JADERA koja je gubitaš! Očito je da se sve se svodi na poslovnu politiku, drži vodu dok majstori ne odu. Što se zaista događa, utvrditi će za to nadležne institucije.

Financijska izvješća za tvrtke JADERA d.o.o. i CIDARIS d.o.o. za 2016. godinu

Zašto Grad Zadar pogoduje istoj grupi ljudi već godinama, a na štetu svih ostalih poslovnih subjekata i poreznih obveznika RH, nismo uspjeli doznati. Možda bi bilo dovoljno napomenuti da su Zrllić i Nižić ujedno i donatori HDZ-a.

Tko će odgovarati ako tvrtka JADERA ne podmiri navedeno dugovanje prema Gradu Zadru, već proglasi stečaj?

ZDdanas

MLADEN MALTA PITAO GRADONAČELNIKA Tvrtka Jadera ima preko 9 milijuna kuna duga prema Gradu, a opet im produžavate ugovore o najmu poslovnih prostora?!