MARKO PUPIĆ BAKRAČ Francusku studiju sakrili u škafetin kako bi izvršili pljačku putem koncesija i podkoncesija! Sve ih pohapsite!

Na press konferenciji Akcije mladih, MOST-a i MODES-a održanoj danas na Narodnom trgu povodom izlaska teksta o koncesiji nad lukom Gaženica u tjedniku Nacional, županijski vijećnik AM Marko Pupić-Bakrač je izjavio:

– Ako bivši župan Stupe Zrilić zna za francusku studiju plaćenu 20 milijuna kuna, znaju i Kalmeta, Longin, Škifić i ostali. Netko je studiju plaćenu 20 milijuna kuna odnosno 122 tisuće po stranici, sakrio u škafetin i dao izraditi novu u sijećnju 2018. godine, neposredno prije raspisivanja koncesijskog natječaja, a kako bi pogodovao budućim koncesionarima i podkoncesionarima. Dakle, neupitno je dokazano ono što cijelo vrijeme govorimo da je u Gaženici osmišljen sustav pljačke putem koncesije i podkoncesija.

– Sve je jasno kao dan bijeli. Budući da su se turci pokazali svojim postupcima u luci Gruž i u luci Bar lošim partnerima, a oni koji im pokušavaju omogućiti tu koncesiju u svjetlu najnovijih informacija lošim gospodarima, očekujem da će sve aktivnosti oko davanja u koncesiju luke Gaženica biti trenutno obustavljene.

– I ne samo to. Nakon podignutih optužnica, bilo je dileme da li Božidar Kalmeta može biti kandidat za gradonačelnika na prošlim lokalnim izborima. Postavio sam pitanje da li bi mogao biti kandidat u pravno sređenoj državi kao što je Njemačka? Kalmetin odvjetnik Šime Pavlović mrtav-hladan izjavio je kako ovo nije Njemačka. Kalmeta ipak nije bio kandidat. Ovo nije Njemačka ali nije ni banana republika. Nakon objave ovakvog teksta Nacionala u pravno uređenoj državi poput Njemačke, akteri afere ne bi dočekali sutrašnji dan na slobodi. Stoga, od Državnog odvjetništva tražim da izda nalog, a od načelnika PU Zadarske, Antona Dražine, da pošalje momke u maskirnim uniformama sa fantomkama na glavi kako bi pohapsili hoštaplere i torbare koji su malverzirali oko Gaženice!

– Za kraj imam dva pitanja:
  – Da li je studiju od francura naručio Zdravko Livaković, tadašnji državni tajnik?
  – O čemu je Zdravko Livaković jučer u podne brifirao Longina i Škifića sat i pol vremena u prostorijama LUZ-a nakon izlaska teksta u tjedniku Nacional?

ZDdanas