MARKO PUPIĆ-BAKRAČ HDZ i Sabljar Dračevac hoće smjeniti SDP-ove vijećnike koji ne podržavaju njihovu suradnju

Priopćenjem za medije oglasio se Marko Pupić-Bakrač, županijski vijećnik Akcije mladih. Priopćenje prenosimo u cijelosti.


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Na sjednici Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Zadarske županije održanoj 19. 06. 2018 godine na prijedlog Renate Sabljar Dračevac trebali su biti smijenjeni iz Odbora članovi SDPa koji su odbili držati HDZu većinu na skupštini održanoj 08.02.2018 godine.

Za taj prijedlog na Odboru su glasovali isključivo predstavnici vladajuće većine HDZ-a i Renata Sabljar Dračevac dok je oporba bila protiv. Budući da se na Odboru nije pojavio Nikica Čalušić ( HDZ) vladajući ( HDZ i Renata Sabljar Draćevac ) nisu imali većinu već je rezultat glasovanja bio 2:2.

Članak 33. Stavak 2 Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije jasno propisuje da predsjednici i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni prije isteka mandatnog razdoblja Skupštine isključivo zbog prestanka mandata člana , spriječenosti ili drugih opravdanih razloga. Dakle bilo kakva smjena članova odbora bila bi u potpunosti protupropisna. Osim toga već smo upozorili da vladajuća koalicija HDZ- Sabljar Dračevac ne može i neće određivati tko će u ime oporbe sjediti u odborima. Ako na to nismo dovoljno jasno i radikalno ukazali prekidom sjednice održane 08.02.2018 godine biti ćemo još radikalniji u borbi protiv bizantizma u Županijskoj skupštini po uzoru na Nikolu Pašića.

Na sjednici održanoj 08.02. 2018 godine sukladno dogovoru Sabljar-Dračevac sa Šošom i Lončarom vijećnici odani Sabljar Dračevac držali su većinu HDZu u zamjenu za nekoliko mjesta u odborima iz oporbene kvote. Po posljednjem dogovoru istih aktera nepoćudni vijećnici SDPa koji nisu podržali koaliciju HDZ- Sabljar Dračevac trebali su biti protupropisno smijenjeni u zamjenu za prihvaćanje izvješća ŽUCa i Narodnog muzeja, odnosno podršku Mili Fabijanu i Renati Peroš od strane Renate Sabljar Dračevac i njezinih poslušnika.

Ne samo da više ni pod koju cijenu nećemo dozvoliti ovakvu trgovinu vladajućih HDZa i Sabljar Dračevac na štetu oporbe, takve stvari se više neće izglasavati u županijskoj vijećnici, nego ćemo nakon sjednice 27.06.2018 godine tražiti hitan sastanak predstavnika svih stranaka u Županijskoj skupštini i usklađivanje mjesta u odborima sa sadašnjim stanjem u Skupštini.

Sukladno tome Renata Sabljar Dračevac ne može obnašati dužnost potpredsjednice skupštine u ime oporbe jer je dio vladajuće većine. Čak i kada bi se formalno pozivala na to da su ona i njezini sljedbenici oporba ( što zasigurno nisu ) opet ne može obnašati dužnost potpredsjednice skupštine u ime oporbe jer od trenutačno oporbenih 22 vijećnika Sabljar Dračevac ima podršku samo 5 vijećnika uključujući i nju samu 6.

Dosta je bilo da se u Županijskoj skupštini radi mimo propisa, Poslovnika i Statuta, da se ignorira dovoljan broj legalno sakupljenih potpisa za sazivanje tematske sjednice, da vladajući biraju tko će predstavljati oporbu… Ili ćemo raditi sukladno demokratskim uzusima i poštovati Poslovnik i Statut ili će nastati potpuni kaos. U borbi bez pravila sa udarcima ispod pojasa koju nam namećete NEĆETE IZAĆI KAO POBJEDNICI .

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač