NAJAVLJUJEMO Predavanje Ferdinanda Perinovića: Gubi li Poluotok dušu?

U utorak, 12. veljače 2019., sa početkom u 19 sati, u prostorijama mjesnog odbora Poluotok, održat će se predavanje Ferdinanda Perinovića.

Predavanje Ferdinanda Perinovića „Zašto Poluotok gubi život i dušu?“ pokušati će odgovoriti na neka pitanja budućnost centra Zadra. Hoćemo li zaboraviti činjenice koje su Grad oblikovale? Hoće li stihija koja zahvaća preostale vidove gospodarstva nepovratno utjecati na Grad? Na koji način možemo osmisliti bolju budućnost Grada? – sve su to pitanja koja g. Ferdinad Perinović sa svojim dugim životnim iskustvom kroničara grada Zadra promišlja i pruža odgovore u kojima se svi Zadranke i Zadrani možemo pronaći.

Akcija mladih i Zadarski blok u kojem sudjeluje, usmjereni su na zaštitu interesa prvenstveno lokalnog stanovništva.

Svi demografski i gospodarski planovi, političke odluke i aktivnosti smatramo stoga trebaju kretati od interesa lokalnog stanovništva.

– Smatramo da se interesi investitora, kapitala, gospodarstva… trebaju prilagođavati razvitku Grada i Županije na temeljima održivosti, interesa i volje domaćeg stanovništva, navode u najavi zanimljivog predavanja.

– Smatramo da sadašnja politika pogoduje interesnim grupacijama uskog kruga ljudi, povezanih sa istim takvim globalnim grupacijama, a kojima je interes lokalnog stanovništva zadnji na pameti.

To možemo vidjeti po iseljavanju ljudi iz Zadra, po predaji i uništavanju zadarskog gospodarstva, resursa, po urbanističkim planovima kojima se ne poštuje Grad i način života domaćeg stanovništva, po stihiji koju generira vlast, a koja zahvaća stanovništvo, osim po fizičkoj ugrozi za život, po svemu drugome, nažalost sa gotovo jednako strašnim posljedicama koje uzrokuju neki od najgorih događaja kao što su ratovi.

U utorak, 12. veljače 2019., sa početkom u 19 sati, u prostorijama mjesnog odbora Poluotok, održat će se predavanje Ferdinanda Perinovića „Zašto Poluotok gubi život i dušu?“.

Šjor Ferdo kako ga prijatelji zovu, je osoba kojoj je cijeli Zadar, njegova povijest i budućnost zasigurno jedna od važnijih preokupacija, jer je uz svoj cijeli životni vijek radeći u potpuno drugačijoj gospodarskoj struci, Zadru poklonio nekoliko knjiga – kronika zadarskog stanovništva, zadarskih kvartova i predjela Zadra.

Ferdinand Perinović sada u mirovini jedan je od aktivnijih i direktnijih sudionika zadarskih društvenih kretanja tako da smo uvjereni da će nakon predavanja o svom Gradu, o povijesti koja oblikuje sadašnjost i sadašnjosti koja stvara budućnost svi prisutni moći sudjelovati u zanimljivom i živom promišljanju našeg grada: kako ga zaštiti i razviti na korist lokalnog stanovništva?