fbpx

Pupić Bakrač traži nadzor prije okončanja natječaja za ravnatelja Narodnog muzeja

Kako u svom priopćenju navodi, nakon pravnih konzultacija, županijski vijećnik Akcije Mladih, Marko Pupić Bakrač, odlučio je od Ureda državne uprave Zadarske županije zatražiti nadzor zakonitosti Statuta Narodnog muzeja Zadar.

– I na samoj sjednici upozoravao sam da je Statut protuustavan i nezakonit, međutim usprkos tome vladajuća većina ga je izglasala, a mene je na toj točki predsjednik skupštine Željko Lončar isključio sa sjednice. Na žalost većina vijećnika vladajućih uopće ne čita materijale za sjednicu te nisu na intelektualnoj razini koja bi omogućavala razumijevanje istih i onoga što im se govori. Još gora je ona manjina među vladajućima koja ima intelektualne kapacitete i sve razumije, ali su toliko amoralni i beskrupulozni da će dignuti ruku za sve što im stranka naloži. Najgora od svih njih je ona koja sve ovo smišlja i priprema kako bi pod svaku cijenu zaštitila Renatu Peroš usprkos svih njezinih propusta i nesposobnosti. Od nje sam više puta slušao kako je Longin ovakav i onakav, nedostojan funkcije župana, a pokazalo se da je ona i gora, nema obraza ni srama. Za svoje vjerno služenje partiji i onome koji farba tunele 12 puta dobila je brojne benefite, imala osobne koristi. O tome opširnije nekom drugom prilikom, poručuje Pupić Bakrač.

U zahtjevu kojeg je uputio Uredu državne uprave, predlaže provođenje nadzora u što kraćem roku jer natječaj za izbor novog ravnatelja još uvijek nije okončan. Sporan mu je jedan od uvjeta koje kandidat mora ispunjavati – da isti nije pravomoćno osuđen ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak zbog počinjenja nekog od istom alinejom kataloški po glavama navedenih kaznenih djela.

– Osim što je propisivanje konkretne odredbe protuzakonito, čak i uz uvjet da je ta odredba u skladu sa zakonom ostaje nejasna intencija njenog donositelja s obzirom na načelo razmjernosti i svrhovitosti kod ugrađivanja odredbi koje stežu prava. Ovo stoga što statutopisac u katalog djela izabire, primjera radi, kaznena djela protiv časti i ugleda, a ispušta cijelih devet glava Kaznenog zakona kojim su obuhvaćena ozbiljna, teža i teška kaznena djela. Apsurd je tim veći što potencijalni kanditati prijavi na spomenuti natječaj uopće nisu ni bili u mogućnosti priložiti dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak zbog kaznenih djela protiv časti i ugleda jer se ista djela progone po privatnoj tužbi a općinski sudovi sukladno čl. 91. Sudskog poslovnika izdaju samo uvjerenje da li se vodi ili ne kazneni postupak zbog kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Nastavno, s obzirom na odredbe odnosnog zakona upitno je može li uopće Narodni muzej Zadar i uz pristanak izvršiti provjeru osuđivanosti kandidata odnosno dobiti izvadak iz kaznene evidencije.