ZADAR BY WHEELS Videom ukazali na nemar lokalne vlasti prema pravima i potrebama invalida

Kratkim video uratkom “Zadar by wheels” zadarske osobe sa invaliditetom  ukazale na nemar lokalne vlasti prema pravima i potrebama invalida. Ispod objavljenog videa nalazi se tekst:

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM
Članak 20. OSOBNA POKRETLJIVOST
-Države potpisnice ove Konvencije će poduzeti učinkovite mjere osiguranja slobode kretanja s najvećom mogućom neovisnošću za osobe s invaliditetom, uključujući olakšavanje slobode kretanja osoba s invaliditetom na način i u vrijeme koje one same izaberu, i po pristupačnoj cijeni.
HRV. pravilnik 2013.

Javna pješačka površina mora biti:
– uzdignuta u odnosu na kolnik rubnjakom visine najmanje 3 cm, ili razdvojena tipskim elementom, a kada je u razini kolnika razdvojena je ogradom,
– široka najmanje 150 cm,
– sa ostalim pješačkim površinama povezana bez prepreka…

Video pogledaje u nastavku: