PREKIPJELO MU Ugostitelj na meniju restorana objavio sve poreze koje mora plaćati državi

Uz pozdrave na nekoliko svjetskih jezika, jedan je hrvatski ugostitelj u jelovniku nabrojio sva davanja prema državi. Tako tamo stoji sljedeće:

‘PDV i porez na potrošnju uračunat je u cijenu!

TAX-POREZ :

PDV 25%

Porez na potrošnju 3%

Porez na dohodak 36%

Doprinos za mirovinsko 15%

Doprinos za zdravstveno 16,5%

Doprinos za Regos 5%

Dear guests, all Tax included in the price! Croatia full of life. A small country with big taxes :)’

( Dragi gosti, svi porezi su uračunati u cijelu. Hrvatska puna života. Mala zemlja s velikim porezima.)