Prežderavali se i oblokavali na račun Narodnog muzeja?!

Povodom poništenja natječaja za ravnatelja Narodnog muzeja na koji je pristigla samo prijava Renate Peroš, oglasio se županijski vijećnik Marko Pupić-Bakrač čije priopćenje prenosimo u cijelosti.


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Ured državne uprave još u svibnju utvrdio da Statutu Narodnog muzeja sadrži protuzakonite odredbe a iste te protuzakonite odredbe prenesene su natječaj za ravnateljicu Narodnog muzeja. Ispravnost pravorijeka Ureda državne uprave dopisom je potvrdilo i Ministarstvo kulture autor Zakona o muzejima. Usprkos toga Upravno vijeće Narodnog muzeja Zadar pod presjedanjem Marine Dujmović Vuković nastavilo je sa procedurom po protuzakonitom natječaju te je jednoglasno prihvatilo prijavu Renate Peroš i uputilo skupštini  Zadarske županije na odlučivanje. Naravno da županijski vijećnici koji su dovođenjem u zabludu već jednom izglasali protuzakoniti akt (Statut Narodnog muzeja) ne mogu i ne smiju nastaviti sa postupkom provođenja protuzakonitog natječaja stoga je natječaj morao biti poništen. Mogli bi eventualno da se radi o banana državi u kojoj se ne poštuju ama baš nikakve pravne norme. Taj stupanj razvoja odavno smo prošli. Svjedoci smo siječe ministara zbog pritiska javnosti i njihove moralno-političke odgovornosti. Načelo moralno-političke odgovornost na snazi je u svim pravnim državama razvijene demokracije, poput recimo Njemačke. Nakon što se eto počelo primjenjivati i kod nas, na državnoj razini, vrijeme je da se krene i na lokalnim razinama. Budući je Upravno vijeće Narodnog muzeja Zadar kontaminiralo proces izbora za ravnatelja inzistirajući na provođenju protuzakonitog natječaja u korist jedne kandidatkinje red bi bio da snose moralno-političku odgovornost jednako kao ministri u Vladi RH i podnesu ostavke. Ukoliko to ne učine na županu Božidaru Longinu je da ih smijeni. Najodgovornija osoba za cijeli ovaj slučaj Marina Dujmović Vuković bi trebala otići i sa mjesta ravnateljice agencije Zadar nova. Osim moralno-političke odgovornosti koju neupitno snosi pokazala je zavidnu razinu nesposobnosti i neznanja te dovodila u pitanje pravni poredak RH relativizirajući pravorjek Ureda državne uprave i prijeteći njegovim neprovođenjem.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač

P.S. Budući sam došao u posjed računa prežderavanja delicijama te oblokavanja vrhunskim vinima na račun Narodnog muzeja, koristim ovu priliku da upozorim vlasnika restorana i sve ostale ugostitelje da obuće osoblje kako se službene kartice ne mogu koristiti za plaćanje privatnih prežderavanja i oblokavanja. Hipotetski rečeno ako se u restoranu pojavi osoba čiji identitet svi prepoznaju sa mužem i pjevačem osobnim zabavljačem to nije službeni objed već privatni i osoblje ne smije račun naplatiti službenom karticom ustanove . Plaćanja takvih računa službenom karticom je kazneno djelo koje je osoblje dužno prijaviti PU Zadarskoj. Više o konkretnom slučaju iznijeti ću na idućoj županijskoj skupštini.