MARKO PUPIĆ-BAKRAČ “Renata Peroš novcem Narodnog muzeja financira privatne parnice”

Povodom odgovora koji je dobio, a u kojem se navodi kako isti odvjetnik zastupa ravnateljicu muzeja Renatu Peroš, Davida Ricova kao i Narodni muzej, ponovno je reagirao danas na županijskoj skupštini vijećnik Pupić-Bakrač tražeći reakciju nadležnih.

“U odgovoru na moje vijećničko pitanje sa prošle sjednice ravnateljica Narodnog muzeja Zadar, Renata Peroš, navodi kako u sudskom progonu novinara zbog navodnih kleveta, nju i Davida Ricova i Narodni muzej zastupa isti odvjetnik. Osim što se tu radi o duboko nemoralnim radnjama te sukobu interesa to je ujedno i protuzakonito. Renata Peroš i David Ricov svoje privatne parnice financiraju dijelom ili u potpunosti sredstvima Narodnog muzeja Zadar, odnosno javnim novcem. Pošto ste vi odgovorni za zakonitost rada Županije i svih ustanova pod njezinom ingerencijom što mislite poduzeti po tom pitanju? Da li išta napokon?”, upitao je županijski vijećnik Akcije mladih Marko Pupić-Bakrač